Informații

Medicul de familie este prima persoană căreia trebuie să vă adresaţi pentru a beneficia de asistenţă medicală prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

În funcţie de situaţie, medicul de familie vă poate acorda o trimitere către medicul specialist sau direct pentru internarea în spital.

Pentru situaţiile de urgenţă, vă puteţi prezenta la orice medic, din orice unitate medicală, fără niciun fel de trimitere şi fără niciun alt document. Totuşi, dacă se poate, este recomandabil ca, mai întâi, să vă adresaţi direct sau telefonic medicului de familie.

Doctorul Cristian Tăutu vă oferă mai jos un ghid practic cu tot ce aţi putea dori să ştiţi despre:


Cine şi cum beneficiază de asistenţă medicală

Pentru a deveni asiguraţi şi a beneficia de asistenţă medicală, toţi cetăţenii cu domiciliul în România trebuie să plătească o contribuţie de asigurare.

Sunt scutite de la plata acestei contribuţii următoarele categorii de persoane:

 • copiii până la vârsta de 18 ani;
 • elevii;
 • ucenicii şi studenţii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani şi care nu au venituri din muncă;
 • femeile însărcinate şi lăuzele care nu au niciun venit sau au venituri situate sub salariul minim brut pe economie;
 • persoanele care satisfac serviciul militar în termen;
 • persoanele care se află în concediu medical, concediu medical pentru sarcină şi lăuzie ori concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 7 ani;
 • persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau alocaţie de sprijin.

Următorul pas este alegerea unui medic de familie acreditat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi înscrierea pe lista acestuia de pacienţi.


Înscrierea la medicul de familie

Pentru a vă înscrie la medicul de familie, aveţi nevoie de următoarele documente:

 • carte sau buletin de identitate – original şi copie;
 • pentru copiii în vârstă de până la 14 ani, certificat de naştere – original şi copie;
 • adeverinţă ce constituie dovada plăţii asigurării de sănătate / talon de pensie / copie dupa prima pagină a carnetului de elev sau student.

În urma înscrierii, medicul de familie vă va elibera carnetul de asigurări sociale pentru sănătate, cu care puteţi dovedi oriunde calitatea dumneavoastră de asiguraţi.

*

Daca medicul de familie la care doriţi să vă înscrieţi este din alt judeţ decat cel în care lucraţi / locuiţi, atunci, pe lângă cele de mai sus, va trebui:

 1. să comunicaţi angajatorului dumneavoastră sau instituţiei care vă plăteşte asigurarea de sănătate să transmită lista nominală casei judeţene de asigurări de sănătate în care se află cabinetul medicului pe care l-aţi ales;
 2. să prezentaţi medicului la care va înscrieţi o copie dupa ordinul de plată sau după un document din care să reiasă că plata contribuţiei dumneavoastră se face către casa de asigurări din judeţul respectiv.

Atenţie! Niciun asigurat nu are dreptul de a figura pe listele a doi sau mai mulţi medici de familie. În caz contrar, nu veţi mai beneficia de niciunul dintre drepturile asiguratului, prevăzute în legea asigurărilor de sănătate.


Schimbarea medicului de familie

Vă puteţi schimba medicul de familie fără restricţie dacă au trecut cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia.

Pentru schimbarea medicului, va trebui să obţineţi acordul noului medic, la care vă veţi prezenta cu actele necesare înscrierii pe lista sa de pacienţi. De asemenea, va trebui să-i comunicaţi acestuia numele fostului medic la care aţi fost înscrişi.

Noul medic va trebui să transmită casei de asigurări şi fostului medic faptul că v-a preluat în evidenţa sa.


Examenele de bilanţ obligatorii

Examenele de bilanţ obligatorii sunt, din punct de vedere legislativ, absolut necesare pentru fiecare dintre noi. Menţinerea sănătăţii individului reprezintă o obligaţie pentru societate, viitorul şi bunăstarea acesteia bazându-se pe indivizi sănătoşi.

Categorii de vârstă şi momentele efectuării examenelor

0-2 ani: la externarea din maternitate, la o lună, la două luni, la 4 luni, la 6 luni, la 9 luni, la 12 luni, la 15 luni, la 18 luni

2-7 ani: în fiecare an

7-30 ani: o data la doi ani, un examen medical complet (inclusiv cu depistare oncologică clinică)

>30 ani: anual, un examen medical complet (inclusiv cu depistare oncologică clinică)

* Examenele de bilanţ obligatorii se vor efectua pe baza unei planificări afişate la cabinetul medicului de familie.