Servicii

Cabinetul doctorului Cristian Tăutu furnizează servicii de medicina familiei la inalte standarde, atât pe plan medical, cât şi pe plan uman. Cabinetul este localizat in zona Colentina - Doamna Ghica, la Policlinica Trei Scaune, sector 2, Bucuresti. Serviciile oferite se adresează următoarelor categorii de pacienţi:


Asiguraţii înscrişi pe lista proprie

Persoanele înscrise pe lista medicului de familie beneficiază de cel mai avantajos pachet de servicii medicale primare.

Dacă nu sunteţi încă înscrişi la un medic de familie sau doriţi schimbarea celui actual, aflaţi ce acte vă sunt necesare şi înscrieţi-vă pe lista unui medic înalt calificat şi dedicat nevoilor dumneavoastră de sănătate.

 1. Servicii profilactice

  • Control medical anual obligatoriu pentru copiii de la 2 la 18 ani – examen de bilanţ
  • Control medical anual obligatoriu pentru asiguraţii în vârstă de peste 18 ani, pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate
  • Controale periodice pentru afecţiunile care necesită dispensarizare
  • Imunizări (vaccinuri) conform programului naţional de imunizări
  • Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc cardiovascular, oncologic, precum şi consilierea antidrog
  • Servicii de planificare familială
  • Supravegherea gravidei şi lăuzei: luarea în evidenţă în primul trimestru; supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 9-a; urmărirea lăuzei la ieşirea din maternitate şi la 4 săptamâni; consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide
  • Urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului, de la externarea din maternitate până la 18 luni, prin examene de bilanţ
 2. Servicii medicale curative

  • Consultaţie în caz de boală sau accident. Se acordă asiguratului până la două consultaţii pe lună, cu excepţia urgenţelor şi a controalelor anuale şi periodice, care nu sunt incluse în acest număr.
  • Reţete gratuite şi compensate
  • Manevre de mică chirurgie şi tratament injectabil
  • Prescriere de tratament medical şi igienico-dietetic
  • Recomandare de investigaţii paraclinice (analize de sânge, radiografii, EKG) pentru stabilirea diagnosticului, prin bilet de trimitere
  • Eliberare de bilet de trimitere către alte specialităţi medicale, fie în sistem ambulatoriu, fie la spital
  • Asistenţă medicală la domiciliu pentru cazurile prevăzute de Normele Metodologice de Aplicare a Contractului-Cadru
  • Monitorizarea tratamentului şi a evoluţiei stării de sănătate a bolnavilor cronici
 3. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă

  • Asistenţă medicală în urgenţe medico-chirurgicale
  • Trimitere către medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau pentru internare în spital

  * Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit, iar în afara acestui program, în centre de permanenţă. Medicaţia se asigură din trusa de urgenţe.

 4. Activităţi de suport

  • Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, certificat medical prenupţial, certificat de deces, certificat medical pentru îngrijirea copilului bolnav; adeverinţe medicale pentru copii, necesare înscrierii în colectivităţi; scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri; adeverinţe medicale solicitate de personalul sanitar pentru exercitarea profesiei, precum şi de celălalt personal angajat în sistemul sanitar şi al asigurărilor sociale de sănătate

Persoanele neasigurate

 1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă
 2. Depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament)
 3. Servicii de planificare familială

Persoanele asigurate facultativ

 1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă
 2. Depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic
 3. Supravegherea gravidei
 4. Imunizări (vaccinuri) conform programului naţional de imunizări